www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Finančná účasť

Rozvoj škôl môžete podporiť aj finančne:

A. Podporte priamo tie školy, ktoré sa vydajú na cestu svojho rozvoja. Pozrite si zoznam škôl, ktoré prejavili záujem o takto účelovo viazaný finančný príspevok.

B. Venujte nám finančný príspevok na podporu našej činnosti.
 Našu činnosť môžete podporiť jednorazovým darom alebo pravidelným príspevkom cez trvalý platobný príkaz z vášho účtu. V prípade záujmu o pravidelnú podporu nás, prosím, kontaktujte. Radi vám poskytneme viac informácií. 
 • Číslo bankového účtu: 2300374177 / 8330
 • IBAN: SK93 8330 0000 0023 0037 4177
 • BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
 • Mena: €
 • Číslo bankového účtu: 2600374195 / 8330
 • IBAN: SK30 8330 0000 0026 0037 4195
 • BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
 • Mena: Kč 
 • Variabilný symbol: IČO organizácie, prípadne dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
 • Poznámka: Do správy pre prijímateľa pri bankovom prevode uveďte "Dar" a vaše meno a priezvisko.
 • Ak potrebujete vystaviť darovaciu zmluvu, kontaktujte nás, prosím.