www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Referencie škôl

"Tento projekt vnímam veľmi pozitívne. Bez toho, aby bol na nás vyvíjaný tlak, sme sa na pôde školy snažili zistiť, aká je naša situácia. A potom na základe zistených faktov sme sa snažili v spolupráci s deťmi a rodičmi dostať našu školu vyššie. Ja to hodnotím veľmi pozitívne." (riaditeľka základnej školy, Žilina, 2.7.2012) 
 
"Ja som absolvovala už funkčné vzdelávanie, aj funkčné inovačné. Mali sme tam aj riadenie, manažment školy sa týmto zaoberal, ale nie takýmto spôsobom. Toto bol úplne iný spôsob zisťovania situácie.
Doposiaľ som sa však nestretla s takýmto niečím, že by niekto škole poskytol takýto celkový obraz jej situácie a tak objektívne pomenoval mnohé veci. Viaceré školenia, ktoré som prv absolvovala boli v porovnaní s týmito výsledkami veľmi všeobecné."  (riaditeľka základnej školy, Žilina, 2.7.2012)

"Škola nemôže zvládnuť proces svojho autonómneho rozvoja sama, pretože škola má toľko povinností, že keby takejto podpory nebolo, akú sme dostali, tak by to zostalo takto na poličke medzi tými papiermi. Škola potrebuje takýto servis, aký robíte vy." (riaditeľka základnej školy, Žilina, 2.7.2012)

"Projekt hodnotím pozitívne, zásadne pozitívne. Riaditeľ sa môže uistiť o správnosti svojho názoru na určitú stránku života školy, alebo dostane dostatok podnetov na to, aby svoj pohľad korigoval. Pre mňa je to pozitívne, určite, celý projekt." (riaditeľka základnej školy, Žilina, 4.7.2012)

"Škola proces vlastného rozvoja nezvládne sama. Nie sme na to pripravení. Nemáme ani odborné vedomosti, nemáme ani dostatok času študovať, čiže skôr si myslím, že je to veľmi dobré, že to ide zvonka, niekto to donesie, vysvetlí a my to môžeme realizovať. Pre mňa je to o mnoho lepšie, keď škola dostane takúto podporu.
A neverím tomu, že by sme prešli do štádia samoštúdia, respektíve, že by sme to sami dokázali robiť, nie." (riaditeľka základnej školy, Žilina, 4.7.2012)

"Táto metóda je z môjho pohľadu nezaťažujúca, resp. veľmi uľahčuje prácu ľudí na rozvoji školy." (riaditeľka základnej školy, Žilina, 4.7.2012)

"Správa bola veľmi pekne spracovaná, na úrovni, keby som to mohla hodnotiť, tak jednotkou určite. Keby to urobil takto ktokoľvek, tak som veľmi spokojná. Inými slovami, neočakávala som, že to bude spracované až na takej vysokej úrovni." (riaditeľka základnej školy, Žilina, 4.7.2012)

"Tento model rozvoja školy považujem za vhodný pre ďalšie vzdelávanie riadiacich pracovníkov. Všetci, aj mladší aj starší, takúto podporu potrebujeme. Povedala by som, že takúto prácu na rozvoji školy by bolo vhodné pravidelne opakovať, ja neviem, urobiť to teraz a o 3 roky zase a porovnať výsledky predtým a o tri roky neskôr. Zistiť či sa niečo mení, alebo je to to isté, je tam nejaký posun, alebo nie je." (riaditeľka základnej školy, Žilina, 4.7.2012)