www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Pridajte sa!

Školský network je sieťová (nie hierarchická) iniciatíva, ktorej zámerom je prispieť zásadnej zmene kultúry a kvality vzdelávania v našej krajine. Preto sme otvorení, chceme spolupracovať a deliť sa o nové poznanie a skúsenosti.  

Keďže si uvedomujeme hodnotu nášho prínosu, ale aj naše obmedzenia, vítame všetkých tých, ktorí chcú vstúpiť do tejto iniciatívy ako jej spolutvorcovia a inovátori (vylepšovatelia).

Ak máte záujem:
  • o zásadnú zmenu v kvalite služby, ktorú naše školy poskytujú občanom,
  • o spoluprácu
  • o naše služby
kontaktujte nás!