www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Nefinančná účasť

Každý návštevník našej stránky môže niečo urobiť pre premenu aspoň jednej školy, ktorá je v jeho blízkosti tým, že:
  • si všíma spokojnosť/ nespokojnosť žiakov a do akej miery preberajú zodpovednosť za vlastné vzdelávanie 
  • si všíma potreby školy (či má škola schopného riaditeľa, pedagógov, zdroje...)
  • posúva problematiku školy do centra spoločenského záujmu miestnej komunity
  • hľadá spôsob ako pomôcť škole v rámci svojich možností (napr. účasťou na vyučovaní, zorganizovaním víkendovej akcie pre triedu...)
  • pomáha škole nájsť schopného riaditeľa kvalitných pedagógov
  • pomáha škole zlepšovať materiálne vybavenie 
  • v prípade nečinnosti poskytuje škole konštruktívnu kritiku a pod.