www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Týždenná spätná väzba od žiakov/rodičov učiteľovi
Školský network o. z. bezodplatne pre učiteľov všetkých stupňov škôl ponúka systém, ktorý poskytuje učiteľovi spätnú väzbu od žiakov (alebo aj rodičov) na týždennej báze. Učiteľ si zvolí niekoľko otázok, ktoré považuje za dôležité pre osobný akademický rast svojich žiakov. Na základe odpovedí žiakov zasielaných koncom týždňa môže učiteľ korigovať svoje intervencie smerom k žiakom (alebo rodičom). Bodované odpovede žiakov (alebo rodičov) sa automaticky vyhodnocujú za celú triedu a zobrazujú vo farbách podľa ich skóre. Učiteľ nemusí posielať maily, výsledok dostáva v súhrne na jeden klik. Systém má manuál pre administrátora a užívateľa.

Systém sa spustí podľa nasledujúceho protokolu:
1. Riaditeľ školy menuje administrátora systému pre svoju školu.
2. Riaditeľ školy požiada o využívanie systému spätnej väzby pre svoj školu a súčasne zašle mail administrátora na adresu laco@skolskynetwork.sk.
3. Školský network obratom schváli administrátorovi prístup do systému.
4. Administrátor sa prihlási na stránke www.spatnavazba.skolskynetwork.sk a zvolí si heslo, s ktorým sa bude prihlasovať.
5. Administrátor vytvorí prístupy učiteľom, ktorí majú záujem o využitie automatickej spätnej väzby pre svoju triedu.
6. V ďalších krokoch sa postupuje podľa manuálu.