www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Aktivity

Okrem našich služieb vyvíjame viacero iniciatív, ktorými sa snažíme podporovať rozvoj škôl.

Preto komunikujeme so školami, so zriaďovateľmi škôl, s MŠVVaŠ a jeho príspevkovými organizáviami ŠŠI, ŠPÚ, MPC, NÚCEM, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami a snažíme sa o partnerskú spoluprácu.

Osobitne nám záleží na komunikácii a spolupráci s rodičmi, ktorí hľadajú spôsob, ako pozdvihnúť kvalitu školy, ktorú navštevujú ich deti. 

Spolupracujeme s nadáciami a podnikateľským sektorom so zámerom získať prostriedky pre školy s obmedzenými finančnými možnosťami.