www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Realizované 2014

Január

 • Diagnostika rozvojových potrieb školy - Ostrava, Praha

Február
 • Komprax - Od nudy k (spolu)akčnosti - Mládežnícka participácia na prieniku formálneho a neformálneho vzdelávania - kraj Žilina
Marec
 • Teambuilding - Základná škola, kraj Trnava
 • Komprax - Od nudy k (spolu)akčnosti - Mládežnícka participácia na prieniku formálneho a neformálneho vzdelávania - kraj Bratislava, kraj Žilina
Apríl
Máj
 • Komprax - Od nudy k (spolu)akčnosti - Mládežnícka participácia na prieniku formálneho a neformálneho vzdelávania - kraj Žilina
Jún
 • Fínsko - vzdelávací modul FINPEDA, Helsinki, Oulu
 • Komprax - Od nudy k (spolu)akčnosti - Mládežnícka participácia na prieniku formálneho a neformálneho vzdelávania - kraj Bratislava, kraj Žilina
 • Diagnostika rozvojových potrieb školy - prezentácie - školy v kraji Trnava a Bratislava
Júl
 • Zážitkový tábor Antre - Závadka nad Hronom,
 • Počítačový tábor Antre - Závadka nad Hronom
August
 • Teambuilding - Materská škola - kraj Trnava,
 • Teambuilding - Základná škola - kraj Trnava,
 • Diagnostika rozvojových potrieb školy - prezentácie, kraj Bratislava
September
 • Diagnostika rozvojových potrieb školy - školy v kraji Bratislava
 • Diagnostika rozvojových potrieb školy - prezentácie, školy v kraji Žilina
Október
 • Diagnostika rozvojových potrieb školy - školy v kraji Bratislava, kraji Žilina
November
 • Diagnostika rozvojových potrieb školy - základné a stredné školy v kraji Žilina
December
 • Diagnostika rozvojových potrieb školy - školy v kraji Žilina