www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Realizované 2015

Január

 • Diagnostika rozvojových potrieb školy - kraj Trenčín, kraj Žilina

Február
 • Kompetencie na dosiahnutie výchovnej synergie v škole a v školskom zariadení (akreditovaný program funkčného aktualizačného vzdelávania MPC) - Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Prešov
Marec
 • Kompetencie na dosiahnutie výchovnej synergie v škole a v školskom zariadení (akreditovaný program funkčného aktualizačného vzdelávania MPC) - Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Prešov
 • Diagnostika rozvojových potrieb školy - kraj Trenčín
Apríl
 • Kompetencie na dosiahnutie výchovnej synergie v škole a v školskom zariadení (akreditovaný program funkčného aktualizačného vzdelávania MPC) - Trnava, Banská Bystrica, Prešov
 • Diagnostika rozvojových potrieb školy - kraj Žilina, kraj Prešov
Máj
 • Diagnostika rozvojových potrieb školy - kraj Trenčín, kraj Bratislava, kraj Žilina
Jún
 • Diagnostika rozvojových potrieb školy - kraj Žilina, kraj Trenčín
 • International School of Brussels - Common Ground Collaborative
Júl
 • Zážitkový tábor Antre - Závadka nad Hronom
August
 • What's worth learning? A Curriculum Confrontation - Helsinki
September
Október
November
December