www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Realizované 2011

september 2011
Bratislava, Trnava, Žilina
16-tim základným školám sme ponúkli polročnú spoluprácu na ich rozvoji bez nároku na honorár. 

október 2011
Bratislava, Trnava, Žilina
S niekoľkými školami sme sa dohodli na polročnej spolupráci v oblasti ich rozvoja. 

október - november 2011
Bratislava, Trnava, Žilina
Vo vybraných školách sme realizovali vstupnú diagnostiku - vedenie školy, učitelia, nepedagogickí zamestnanci, žiaci druhého stupňa, rodičia. 

december 2011
Bratislava, Trnava, Žilina
Školám sme odovzdali výsledky v podobe prehľadných správ (rozsah 70 strán)