www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Realizované 2013

Január

 

Február

 

Marec

Apríl

Máj
Prezentovanie modelu rozvoja v škole (10 škôl - okr. Žilina)

Jún

Júl

August

September

Október

November

December