www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Realizované 2012

február - marec 2012
Bratislava, Trnava, Žilina
Na základe zistených skutočností sme v školách navrhli opatrenia na zlepšenie situácie (tréningy, komunikácia s rodičmi a pod.).

apríl 2012
Bratislava, Trnava, Žilina
Vo viacerých školách sme sa podieľali na uskutočnení navrhnutých opatrení. 

máj - jún 2012
Bratislava, Trnava, Žilina
Vo vybraných školách sme uskutočnili výstupnú diagnostiku - vedenie školy, učitelia, nepedagogickí zamestnanci, žiaci druhého stupňa, rodičia. 

11. 9. 2012
Bratislava, 
Združenie samosprávnych škôl Slovenska,
výbor ZSŠS
informovanie o sebahodnotení škôl , Ladislav Baranyai

25. 9. 2012
Banská Bystrica
Štátna školská inšpekcia
konferencia SEBAHODNOTENIE AKO PROCES ZMENY - účastník

27. 9. 2012 
Bratislava,
Štátna školská inšpekcia
konferencia SEBAHODNOTENIE AKO PROCES ZMENY – účastník

24. 10. 2012 
Žilina,
Združenie samosprávnych škôl Slovenska,
Celoslovenské zasadanie pléna
predstavenie procesu sebahodnotenia škôl, Ladislav Baranyai

November
Začiatok zavádzania modelu v škole (1 škola - okr. Žilina)

December
Začiatok zavádzania modelu v škole (1 škola - okr. Levoča)