www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 
 

Čím bola škola pre nás v našom živote?
Časom, v ktorom sme boli najviac obmedzovaní?
Miestom, na ktorom sme zažili najviac trémy a poníženia?
Alebo obdobím, v ktorom sme rozkvitali vďaka osobnej prítomnosti a blízkosti niekoho, kto to s nami vedel?
Miestom, kde sme spoznali nielen obetavé ženy, ale aj správnych mužov?

Akú školu darovať nášmu dieťaťu?
A prečo si ju aj spoločne nevytvoriť?
Logika poznávania je predsa vzrušujúca!
Niektorí vidia svet ako miesto nemilosrdnej súťaže...
Nejestvuje svet viac ako dobrodružstvo spolupráce?

 
 Zdravá škola by mala byť časom zažívania dobrodružstva spolupráce...

Školy, ktoré sa slnia na popredných miestach v testovaní, nemusia byť vôbec tými, ktoré dobre pripravia človeka na život...
Koreňom zdravej školy, je skôr osobnosť riaditeľa, ktorý dokáže byť tak vnútorne slobodným, že sa odváži ísť a vyplávať spolu s ľuďmi tam, kde ešte ani on, ani oni predtým neboli...
Takíto riaditelia a riaditeľky vo svete, ale i na Slovensku sú - spolupracujeme s nimi!

Na tejto dobrodružnej plavbe chceme byť na palube aj spolu s vami a poskytnúť vám spoľahlivú NAVIGÁCIU...