www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

O nás

Dlhodobo pôsobíme v oblasti programov podporujúcich rozvoj a zrenie mladých ľudí. So zámerom prípravovať dobrovoľníkov na prácu s mládežou sme sa od roku 1994 podieľali na vytváraní trojročného tréningového programu Škola pre animátorov, ktorý je v súčasnosti aktívny v rámci občianskeho združenia DOMKA

Od roku 2000 sme pracovali ako členovia tímu na tvorbe dlhodobého programu podporujúceho zrenie mladých ľudí v rovesníckych skupinách s názvom Cesty zrenia. Tento program je zameraný na komplexný osobnostný rast a rozvoj a v súčasnosti beží v mnohých lokalitách Slovenska v rámci aktivít občianskeho združenia DOMKA.

Úspešnosť programov v oblasti neformálneho vzdelávania nás priviedla k rozhodnutiu sprístupniť naše skúsenosti aj v oblasti skvalitňovania formálneho vzdelávania. 

Sme otvorení pre spoluprácu so všetkými, ktorým záleží na rozvoji mladých ľudí.