www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Naše ciele v roku 2012 - 2013

  • zrozumiteľne a dôveryhodne prezentovať našu ponuku školám, zriaďovateľom a rodičom na Slovensku (letáky, web, prezentácie...)
  • nadviazať spoluprácu so školami, ktoré chcú prevziať viac zodpovednosti za svoj rozvoj a svoje výsledky
  • niektorým školám umožniť zaviesť náš model rozvoja školy formou experimentálneho overovania
  • poskytovať kvalitné služby
  • etablovať sa spôsobom, ktorý umožní našej iniciatíve rozvíjať sa a rásť
  • svojou službou vytvoriť podmienky pre posilnenenie a zefektívnenie neformálnej siete škôl, ktoré sa vzájomne podporujú na ceste rozvoja