www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Naša vízia

Dynamicky sa vytvárajúca sieť škôl, ktoré sa mobilizujú zdola, posilňujú kultúru kvalitného vzdelávania a vychovávajú k autonómnosti, zodpovednosti a partnerskej spolupráci.

 


Naša misia

Komplexnými, profesionálnymi službami pomáhať všetkým, ktorí chcú zo školy urobiť priestor zmysluplnej spolupráce, rozvoja osôb a vitalizovania miestnej komunity.


Naše hodnoty

  • otvorenosť
  • osobnostný rast/ rozvoj
  • partnerstvo
  • dlhodobá perspektíva/ vízia
  • globálna inklúzia
  • rodina
  • kultúrne korene
  • príroda/ životné prostredie
  • tvorivosť
  • inovácie