www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Služby

Ako externý partner pomáhame škole:
  • lepšie pochopiť svoju aktuálnu situáciu a nájsť cestu ďalšieho rozvoja (zvyšovania kvality vzdelávania)
  • pripraviť intervenčné projekty s opatreniami, ktoré umožnia škole riešiť kľúčové problémy a zhodnotiť jej nevyužitý potenciál
  • uskutočniť vstupnú a výstupnú diagnostiku kultúry/efektivity vzdelávania, čo umožňuje merať dosiahnuté zmeny.

Služby:
A) Komplex všetkých poskytovaných služieb v jednom balíku.

B) Jednotlivé služby objednané samostatne.