www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Cenník služieb

Cena našich služieb pokrýva základné náklady našej práce. Uvedomujeme si, že školy spravidla nemajú potrebné zdroje na to, aby si mohli dopriať služby tohto typu. Preto spolu s vami hľadáme možnosti, ako môže vaša škola získať finančné prostriedky. 

Úvodné informácie o našej službe poskytujeme zdarma (viď. prezentácia modelu rozvoja).

Vedenie a personál školy sa môžu následne rozhodnúť, či vstúpia do spolupráce s nami a ktoré moduly si objednajú.

V prípade, že sa v rámci regiónu prihlási spoločne dvojica škôl, každá zo škôl bude mať zľavu 25% z ceny služby.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. Dohodnite si s nami termín návštevy vo vašej škole.

Cenník služieb budovania školy na hodnotách navrhnutý na obdobie jedného školského/ kalendárneho roka:

Umožňujeme aj objednanie každej zo služieb jednotlivo. V tomto prípade je cena každej služby zvýšená o 10%.