www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Príprava diagnostiky

Prípravu diagnostiky zabezpečujeme v spolupráci s členmi prípravného tímu, ktorý je zložený zo 4 - 6 osôb.

Prínos pre vás: plná účasť na hlasovaní a jeho bezproblémová realizácia. 
 
Realizované služby:
Organizácia práce prípravného tímu.
(45 - 90 min.)

Nastavenie webových nástrojov
- úprava formulácií a vloženie prihlasovacích hesiel. (4 hod.)