www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Výstupná diagnostika

Výstupná diagnostika podobne ako vstupná trvá zvyčajne 2 týždne (jedno hlasovanie trvá cca 15 min.). Hlasujúcimi skupinami sú vedenie, personál školy, žiaci, rodičia a prípadne ďalší.

Zber dát sa realizuje prostredníctvom webového nástroja a je anonymný.

Prínos pre vás: dozviete sa do akej miery boli vaše intervencie úspešné. 

Realizované služby:
Operatívne on-line zásahy pri problémoch s hlasovaním počas celého obdobia hlasovania. 

Štatistické spracovanie výsledkov.

Napísanie správ s vyhodnotením výsledkov a ich prevedením do názorných grafických zobrazení (z pohľadu pedagógov a žiakov/ študentov).