www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Vstupná diagnostika

Vstupná diagnostika trvá zvyčajne 2 týždne (jedno hlasovanie trvá cca15 min.). Hlasujúcimi skupinami sú vedenie, personál školy, žiaci, rodičia a prípadne ďalší. 

Zber dát sa realizuje prostredníctvom webového nástroja a je anonymný. 

Prínos pre vás: spoznanie tréningových/ zásahových oblastí a potrieb.
Realizované služby:
Operatívne on-line zásahy pri problémoch s hlasovaním počas celého obdobia hlasovania.

Štatistické spracovanie výsledkov.

Napísanie správ s vyhodnotením výsledkov a ich prevedením do názorných grafických zobrazení (z pohľadu pedagógov a žiakov/ študentov).