www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Zhodnotenie celého procesu

Zhodnotenie má dve formy - anonymnú prostredníctvom webového formulára a verejnú v skupine alebo v pléne

Korektné posúdenie úsilia, ktoré nebolo celkom úspešné, môže viesť k získaniu skúseností, ktoré sú cennejšie, ako by bol samotný úspešný proces. 


Prínos pre vás: spoločná vízia, misia, identita školy, odborný rast vašich zamestnancov, identifikovanie prvkov, ktoré je potrebné v budúcnosti meniť, transparentnejšie riadenie a rozhodovanie.

Realizované služby:
Prezentácia výsledkov z výstupnej diagnostiky 
(30 - 60 min.).

Príprava správy o výsledkoch anonymného zhodnotenia celého procesu. 

Prezentácia výsledkov z anonymného zhodnotenia celého procesu
 
Manažovanie a facilitovanie komunikácie v priebehu reflexií a diskusií so zámerom identifikovať opatrenia týkajúce sa optimalizácie celého procesu (časová investícia podľa požiadaviek školy).