www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Časový plán

Časový plán budovania školy na hodnotách projektovaný do obdobia jedného školského resp. kalendárneho roka: